VAKIF ÇALIŞANLARI

Açık Toplum Vakfı sekreteryası Gökçe Tüylüoğlu’nun direktörlüğünde bir kıdemli program koordinatörü, bir kıdemli program sorumlusu, üç program sorumlusu, bir finans sorumlusu ve bir idari asistan olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşan bir kadro ile yürütülmektedir.

Gökçe Tüylüoğlu: Genel Müdür
Gökçe Tüylüoğluİngiltere’de, Reading Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamladıktan sonra Surrey Üniversitesi’nde yönetim üzerine yüksek lisans yaptı. Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca eğitimi aldı. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nde ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde çalıştı; Ankara’da Avrupa Komisyonu Delegasyonu’na danışmanlık yaptı ve Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi. Açık Toplum Vakfı’nın Genel Müdürlüğünü yürütmekte.
gtuyluoglu@aciktoplumvakfi.org.tr

Özlem Yalçınkaya: Kıdemli Program Koordinatörü
Özlem-YalçınkayaSosyoloji alanındaki lisans eğitiminden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Bu esnada çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde araştırmacı ve saha görevlisi olarak çalıştı. Ardından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) saha departmanında koordinatörlük görevini yürüttü. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bölümü yüksek lisans programına devam etmekte. Açık Toplum Vakfı’nda Kıdemli Program Koordinatörü olarak çalışmakta.
oyalcinkaya@aciktoplumvakfi.org.tr

Onur Sazak: Kıdemli Program Sorumlusu
Onur SazakLisans ve yüksek lisans derecelerini Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanlarında Washington D.C.’deki American University’de tamamladı. 2006-2010 yılları arasında Washington’daki düşünce kuruluşu Hudson Institute’ta Araştırmacı olarak çalıştı. 2010’dan 2016’ya kadar Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin Araştırma ve Akademik İşler Yöneticiliğini yürüttü. 2017’nin ilk yarısında Hayata Destek Derneği’nde Savunuculuk ve Koordinasyon Yöneticisi olarak çalıştı. Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi programında doktora çalışmasını sürdürüyor.

Elif Al: Program Sorumlusu
Elif-AlBoğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans süresince Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde asistanlık, ardından bir yıl “İlköğretimde Okulu Terke Neden Olan Demografik, Sosyal ve Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi Çalışması” isimli TÜBİTAK projesinde asistanlık yaptı. Daha sonra kültürel miras konusunda çalışmalar yürüten ÇEKÜL Vakfı’nın “Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları” programında bir sene çalıştı. Açık Toplum Vakfı’nda Program Sorumlusu olarak çalışmakta.
eal@aciktoplumvakfi.org.tr

Kaya Heyse: Program Sorumlusu
Kaya-HeyseBoğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Star TV’de stajyer olarak gazetecilik kariyerine başladı. 2000’lerin başında Afganistan ve Irak savaşlarındaki muhabirliği ile pek çok ödül aldı. Hem CNN Türk hem de CNN International muhabiri olarak Kosova, Makedonya ve Lübnan’daki çatışmaları takip etti. Uzun yıllar savaş bölgelerinde çalıştıktan sonra Türk inşaat firması MOB Construction Inc.’in Azerbaycan Ülke Müdürü görevini üstlendi. 2014’te halkla ilişkiler ve yapım şirketi PIAR İletişim’in kuruluşunda aktif rol aldı ve 2015’te serbest gazetecilik yapmaya başladı. Şu anda Açık Toplum Vakfı’nda Program Sorumlusu olarak çalışmakta.
kheyse@aciktoplumvakfi.org.tr

Didem Tekeli: Program Sorumlusu
Didem TekeliBilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Avrupa Toplulukları/Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programını tamamladı. Aynı alanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora programına devam etti, bu sırada Jean Monnet Bursiyeri olarak İtalya ve İngiltere’de araştırmalar yaptı. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam ettiği araştırma görevlisi pozisyonundan ayrıldıktan sonra sosyal kalkınma alanında faaliyet gösteren ve sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesini hedefleyen çeşitli projelerde görev aldı. Son altı yıl içinde sivil toplum örgütlerinde profesyonel olarak çalıştı, ulusal ve uluslararası proje geliştirdi, uyguladı, değerlendirdi. Bu dönemde özellikle engelli bireylerin hakları üstüne odaklandı. Şu an Açık Toplum Vakfı’nda Program Sorumlusu olarak çalışmakta.
dtekeli@aciktoplumvakfi.org.tr

Özge Yeşilırmak: Finans Sorumlusu
Özge Yeşilırmak2007 yılında Toronto Saint Marys’s Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarının son iki senesinde yazları New York Vakıflar Bankası yatırım ürünleri biriminde çalıştı. Mezun olduktan sonra Garanti Bankası hazine biriminde işe başladı. 6 sene Garanti Bankası’nda çalıştıktan sonra Şekerbank mali tahlil birimine geçti ve son 3 yıl burada görev yaptı.

 

Esra Tonguç: İdari Asistan
Esra TongucMarmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında etkinlik yönetimi alanında deneyimli firmalardan Sipahiler Events’ de işe başladı. 10 yıllık satış ve operasyon tecrübesinin ardından, 2 yıla yakın MA Productions firmasında, ağırlıklı olarak İngiliz yurtdışı belgesel ekiplerine fixer olarak destek verdi. Freelance olarak grafik tasarıma çalışmalarına devam etmenin yanı sıra Açık Toplum Vakfı’nda idari asistan görevini yürütmektedir.
etonguc@aciktoplumvakfi.org.tr

Açık Toplum Vakfı’na info@aciktoplumvakfi.org.tr adresinden, 212 287 9986 numaralı telefondan ya da Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Orya Han No:19 Kat:7, 34433 Beyoğlu – İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.