“Adaletin T Hali”


Trans bireylerin güçlendirilmesi

*Bu haberde görme engelliler için fotoğraflarda betimleme yapılmıştır


Yazıda trans topluluğun sembolü kullanılmıştır, siyah beyaz bir görseldir. Siyah, kalın bir yuvarlak çizilmiş. Yuvarlağın alt kısmından aşağıya inen düz kalın bir çizgi var. Bu çizgiyi benzer bir başka çizgi kesmiş, böylece artı işareti oluşmuş. Yuvarlağın bize göre sağ üst kısmında, yine sağ üst tarafa yönelmiş bir ok çizilmiş. Yuvarlağın bize göre sol üst kısmında yine sol üst tarafa yönelmiş bir ok çizili. Yuvarlağın sol üst köşesindeki bu okun bedeninde yatay bir çizgi daha var.

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği (Pembe Hayat), 2016 yılı boyunca Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle “Adaletin T Hali” adlı projesini yürüttü. Trans bireylerin insan hakları ihlallerinin her zaman ve herkes tarafından görülmesini hedefleyen ekip, bu ihlallerin önüne geçmek için hukuki danışmanlık ve destek verdi, stratejik davalama yaptı ve sosyal medyada kampanyalar düzenledi.

Pembe Hayat bu proje ile, Türkiyeli veya göçmen trans danışanlara avukat desteği sundu. Ülkenin on beş farklı ilinde gerçekleşen elli iki farklı duruma hukuki destekte bulunuldu. Hak ihlaline uğrayan bireyler arasında dernek çalışanları da vardı, yine de çalışmalar kararlılıkla devam etti.

Sosyal medyanın gücü

Dernek, gerçekleştirdiği projenin kendilerine öğrettiği en önemli şeylerden birinin sosyal medyanın gücü olduğunu dile getiriyor. Sosyal medya üstünden yaptıkları kampanyaların yanı sıra, bu mecraları kullanarak yüksek sayıda kişiye aynı anda ulaşabildiklerini gördüler. Örneğin, kapalı bir Facebook gurubu olan ve bin dört yüz üyesi bulunan “Trans Dayanışma Acil Servisi” üstünden canlı yayınla yeni yargı paketi ile Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde gerçekleşecek değişikliğe dair bilgilendirme yaptılar; altı yüz seksen beş kişi izledi. Bir başka defa trans kadınların sorularını cevapladılar; bin iki yüz kişi tartışmaya katıldı.

Proje kapsamında dava takipleri yapıldı. Bu davalardan biri 29 Mart 2017’de karara bağlanan Zirve Soylu Davası. Adaletin T Hali dava sırasında bir farkındalık kampanyası da yaptı ve konunun daha geniş bir kesim tarafından bilinmesini sağlandı. Proje boyunca takip edilen bir başka dava sonucunda ise Türkiye’de ilk defa 6284 No.lu yasanın heteroseksüel olmayan bir ilişkide kullanılması, taraflardan birisi için koruma kararı çıkartılması sağlandı. Bir stratejik dava başarısı olarak nitelenebilecek kararın bundan sonra benzer davalar için örnek teşkil etmesi bekleniyor. Pembe Hayat, sözü edilen davanın konusu olan bireyi odağına alan ve herkese “Bize Bir Yasa Lazım” diye seslenen bir de video hazırladı. Bu video, Facebook’ta yayınlandığı günden bu yana otuz beş bin defa izlendi.

Trans Bireylerin Güçlendirilmesi için Gerçekleştirilmiş bir Proje: Adaletin T Hali.

Adaletin T Hali Projesi trans bireyler arasındaki dayanışmayı güçlendirdi, hak mücadelesi için yeni bir motivasyon sağladı, enerji verdi. Trans bireyler haklarını öğrendikçe onlara daha bilinçli sahip çıktı ve daha çok hak arama girişiminde bulunmaya başladı. Projenin sorumlusu Hande Altıntaş, söz edilen dayanışmanın başka kazanımlar da getirdiğini, örneğin bu güçlenme ve dayanışma sayesinde trans bireyleri rahatsız eden bir çetenin etkisini kaybettiğini belirtiyor. Tüm bu olumlu gelişmeler sonucunda derneği kullanan trans bireylerin artmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Adaletin T Hali Projesi, LGBTİ çalışmaları için yeni bir bilgiyi daha ortaya koydu. Pembe Hayat, trans bireylere ulaşmanın en etkin yolunun video üstünden gerçekleştiğini fark etti. Proje sayesinde düzenli olarak dernekle çalışmaya başlayan bir avukat ile hukuki konularda bilgiler içeren videolar çekildi. Çekilen videolar yalnızca trans bireyleri hedeflemiyor aslında. Hedefte yasa yapıcılar ve yasaları uygulayan herkes var. Pembe Hayat tüm kamuoyuna sesleniyor, insan haklarımızı hatırlatıyor ve onların hayata geçmesini talep ediyor. Derneğin trans bireylerin haklarına dair çalışmaları 2017 yılında, Açık Toplum Vakfı tarafından da desteklenen, “Trans Mücadelede Yeni Metodlar” adlı proje ile devam edecek.