LOGOLAR

Açık Toplum Vakfı logolarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Yatay Logo (.png)
Dikey Logo (.png)
Adobe Illustrator Formatı (.ai)
PDF Formatı – Yatay ve Dikey Logolar (.pdf)

Açık Toplum Vakfı İngilizce logolarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

PDF Formatı – Yatay ve Dikey Logolar (.pdf)

YASAL İÇERİK BİLDİRİMİ

TÜRKÇE
Bu ….(rapor/çalışma/makale/kitapçık/video/kitap vb) Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmektedir.
…..’ın (rapor/çalışma/makale/kitapçık/video/kitap vb) içeriği Açık Toplum Vakfı’nın resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu …’e (eseri hazırlayan) aittir.

İNGİLİZCE
This (report/study/article/booklet/book/video etc…) is supported by Open Society Foundation, Turkey.
The content of this (report/study/article/booklet/book/video etc …) does not reflect the official opinion of Open Society Foundation, Turkey. Responsibility for the information and views expressed in the (…) / (therein) lies entirely with the author(s).