Amacımız

Açık Toplum Vakfı, Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı ve daha açık bir toplum olabilmesi amacıyla 20 Ağustos 2008’de kurulmuş olup, AB-Türkiye üyelik süreci, reform, kadın hakları, eğitim, bölgesel farklılıkların giderilmesi, sivil toplumun güçlenmesi gibi öncelikli ilgi alanlarına giren girişimleri proje veya kurum ölçeğinde desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.

HEDEFLERİMİZ

  • Açık Toplum, çoğulcu demokrasinin bütün kurumlarıyla çalıştığı, kişisel özgürlüklerin tam olarak saygı gördüğü, hukukun üstünlüğünün bütünüyle teminat altında olduğu, ekonomik fırsat eşitliğinin ve sosyal hakların tüm olarak sağlandığı bir toplumu hedefler.

  • Açık toplum ideali, farklı fikirlere açık olmayı, değişime açık olmayı ve aynı zamanda şeffaf, rekabetçi ve dayanışmacı bir toplumu hedefler. Açık toplum, bireylerin bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi yayabilme özgürlüğüne sahip olduğu toplumdur.

  • Açık toplum demokrasiyi hedefler, bireyin ve toplumun yanında yer alır. Açık toplum ideali tüm bireylerin farklılıklarını koruyarak ve kendilerini her anlamda güvende hissederek hukukun üstünlüğüne dayalı güçlü bir sivil toplum yaratmayı hedefler.

  • Açık toplum ideali şeffaf ve halk için çalışan bir devlet anlayışının peşinde koşan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan, kendi ve diğerlerinin haklarına saygı gösteren ve savunan, karşılıklı hoşgörü ve dayanışma içinde olan bilinçli ve eleştirel bakış açısına sahip, sorumlu insanlar bütünü yaratmayı hedefler.

Projelerimiz


Placeholder

Açık Toplum Vakfı ve Yurttaşlık Derneği’nden öğretmenlere destek


Yurttaşlık Derneği, Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle, okullarında Suriyeli mülteci öğrenci bulunan öğretmenlere yönelik bir destek programı başlattı.


Placeholder

Dokuz köye geri dönmek için: Veri doğrulama


Doğruluk Payı, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde Kamuoyunu Doğru Bilgilendirme Sorumluluğu konulu paneli gerçekleştirdi.


Placeholder

Teşekkürler Türkiye!


‘’AÇIK TOPLUM VAKFI’NDAN SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİME KAZANDIRILMASI İÇİN 1,000,000 TL’’ çağrımız 2016 yılı için tamamlandı.

Açık Toplum Vakfı Girişimleri

"Bir Daha Asla"

Geçmişle Yüzleşme ve Özür Sergisi Web'de

"Bir Daha Asla"

Online sergiye ulaşmak için tıklayın.

Online Sergi

Bağımsız Türkiye Komisyonu

Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014

Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı bilgi için tıklayın

Rapor